دسته: تعویق تصمیمات EFT برای پذیرش بیت‌کوین در بورس