دسته: آیا در بلاک چین اطلاعات دینامیک و پویا قابل بررسی و شنود هستند؟